Steel Parts

توضیحات

قطعات فلزی بر روی دیسک های مجموعه هیت پک نصب می شود. با توجه به اینکه بار بسیار زیادی روی این قطعات وارد می شود، متریال مورد استفاده و روش تولید این قطعات بسیار حساس و خاص می باشد همچنین تست های مختلفی روی آنها انجام می شود.

Heat Pack
فهرست