ما یک تیم خلاق هستیم

تاریخچه ما

تولد ما

شرکت سورین طرح سپاهان با شماره ثبت 56186 با توجه به سابقه چندین ساله افراد مؤسس آن در زمینه طراحی، مهندسی معکوس، ساخت و تست مجموعه های صنعت هوایی و همچنین اطلاع از مشکلات و گلوگاه­ ها و نهایتاً نیازهای این صنعت، با هدف ایجاد خودکفایی و استفاده از رسوب علمی و تجربی ایجاد شده و همچنین استفاده از نیروهای متخصص داخلی، در بهار سال 1395 تأسیس شد.

اهداف ما در آینده

ارتقاء کیفیت محصولات مطابق استانداردهای روز دنیا

ایجاد سیستم آموزشی

ارتقاء سطح علمی و تجربی

افزایش Scope محصولات

تیم ما

-

مدیر شرکت

• تدوين خط مشي کيفيت شركت و برنامه ريزي کلان براي آموزش، اجراء و تدوين آن
• برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و کنترل همه منابع شركت براي دستيابي به اهداف تعيين شده
• بازنگري مداوم و مطابق برنامه سيستم کيفيت شركت براي کسب اطمينان از کارا بودن آن
• ايجاد هماهنگي هاي لازم بين مديريتهاي مختلف شركت و روابط في مابين
• برنامه ريزي کلان براي ايجاد يک نظام آموزشي دقيق، کارا و مداوم

-

مدیر مهندسی

• برنامه ريزي، بکارگيري و کنترل همه منابع موجود در واحدهاي طراحي و ساخت و توليد
• تدوين الزامات نهايي محصول پيشنهادي به همراه زير سيستم ها و اجزاء
• برآورد هزينه و زمان اجراي مراحل آتي طراحي، ساخت و تست محصول
• درخواست مواد اوليه و تجهيزات و لوازم مورد نياز جهت انجام سفارشات
• نظارت کامل بر انجام وظايف محوله به ساخت و توليد

-

مدير توليد

• برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل همه منابع کارخانجات براي دستيابي به اهداف تعيين شده
• انجام فعاليتهاي بازاريابي با استفاده از راه کارهاي متداول و قابل قبول
• برنامه ريزي جهت تهيه طرح تجاري براي محصولات کليدي
• برنامه ريزي براي انجام عمليات توليد مطابق دستورالعملهاي مربوطه
• برنامه ريزي و سازماندهي محيط کار شامل : پاکسازي، نظم و انضباط و نظافت

-

مدیر کنترل کیفیت

-

مديراستانداردسازي و طرح ريزي کيفيت

-

مدير آزمايشگاه

-

مدیر تحقیق و توسعه
فهرست