قیمت قابل رقابت

با توجه به تولید قطعات و انجام فرآیندها در داخل کشور، قیمت تولیدات این شرکت نسبت به نمونه خارجی مناسب تر می باشد.

تضمین کیفیت

تولیدات این شرکت مطابق با استانداردهای بین­ المللی و دارای مجوز سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران می­ باشد.

تحویل به هنگام

از جمله تعهدات و امتیازات این شرکت، تولید و تحویل قطعات و مجموعه های تولید شده در موعد مقرر به مشتری می باشد.

تکنولوژی به روز

در طراحی و تولید قطعات و مجموعه هایی این شرکت از تکتولوژی روز دنیا استفاده شده و سعی در به روز رسانی آن می شود.

سورین  خلاق و نوآور

مشتری مداری

رعایت استانداردهای هوایی ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان و بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر در سطح بین­ المللی

خط مشی

رضایت مشتری

ایجاد تفکر فرآیندگرا درکلیه سطوح سازمان درجهت برآورد ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان

منابع انسانی

توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص درحوزه­ های اجرایی

مدیریت کیفیت

اجرای سیستم مدیریت کیفیت منطبق با الگوی استاندارد ISO9001:2015 درکلیه سطوح سازمان و تلاش در جهت بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم به طور مداوم

ممیزی

بررسی میزان تحقق اهداف کیفی سازمان در ابتدای هر سال از طریق پایش (ممیزی) و اندازه گیری و تحلیل در راستای خط مشی

تضمین کیفیت

بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگ تر در سطح بین­ المللی و فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان

پایش

تدوين دستورالعمل رسيدگي به شکايات و سنجش رضايت مشتريان و اندازه گیری سطح رضایت مشتریان توسط مديريت فروش و انجام اقدامات بهبود بر اساس نتايج حاصله

0
قطعه فلزی ساخته شده
0
مجموعه تحویل شده
0
سال فعالیت مستمر
%0
تلاش در ایجاد رضایتمندی مشتری

تنوع محصولات

تولیدات اصلی این شرکت هیت پک (Heat Pack) یا هیت سینک (Heat Sink) ترمز هواپیما به صورت Refurbished و New بوده و تمام انواع هواپیماهایی که داخل کشور پرواز می کنند را پوشش می دهد.

فهرست